Přítomnost muslimů v Evropě a ČR

26. 10. 2007 12:18

Skutečně velmi stručný pohled na tuto problematiku, ale lepší zmínit něco, než-li nic.


                                                                                                                  

Nejprve se budeme zabývat přítomností muslimů v Evropě a potom se pozvolna přesuneme na naše území. EU se začala tímto tématem zabývat až teprve nyní, i když víme, že je to problém dlouhodobý. Islám v Evropě se stal ústředním tématem univerzity ve Varšavě, kde se nachází katedra s názvem Přítomnost  muslimů v Evropě. V Polsku na východě území můžeme také nalézt dřevěné mešity.

                       

Obecnější pohled na Islám v Evropě

 

 Máme tři velká uskupení muslimů v Evropě -   2 skupiny autochtoní, které  vyznávají již generace islám a 1 skupinu altochtoní, kdy je  islám importován.

 

Východní

Na území Ruské federace byl už velmi dávno rozšířen - např. Dagestán – už od 7.stol à Čečensko a Tatarstán – okolí Kazaně, které bylo kdysi centrem islámské moci. Počet muslimů je udáván různě asi 15 000 000 – 20 000 000, není to však přesné. Zvlášť v Rusku muslimská populace roste velmi rychle. Existují i neruská etnika – Tataři, Dagestánci, Čečenci, Inkušové atd., ale i ruští konvertité. V době CCCP, byli násilně tlačeni k ateizaci, ale po r.90 se to změnilo. Muslimové mají svoje samostatné republiky a dokonce se objevily tři překlady Koránu.

 

Balkán

Počet muslimů, když započteme i Turky, se pohybuje stejně jako v Rusku. Turecká etnická menšina se nachází v Bulharsku, Albánii, Kosovu, Makedonii, Bosně a Hercegovině. Albánci jsou spíše vedeni svými národními snahami např. problém Kosova, které se chce osamostatnit. Náboženské poměry jsou v Albánii velmi zvláštní – 70% muslimové, 20% pravoslavní a 10% katolíci, kteří jsou vychováváni v Chorvatsku. Roku 1967 prohlásil komunistický režim Albánii za první ateistický stát. Albánci nejsou žádní náboženští fanatici- př. postih žen vycházejí z národních tradic né z islámského práva.

Bosna a Hercegovina byla obrácena na  islám v době osmanské říše. Konvertovali převážně ti, kteří v tom viděli prospěch, na vesnici lidé zůstávají pravoslavní. Dochází  k rozdělení některých rodin, někteří přecházejí k islámu a někteří zůstávají katolíci. V letech 1878/79  dochází k povstání v Bosně. Na její území  vstoupila rakousko - uherská armáda, je zde velký počet etnických Čechů. Rakousko - Uhersko ovládalo tuto oblast, ačkoliv nebyla zrušena suverenita osmanské říše. Přítomnost některých  křesťanů  ovlivňovala oblast i nábožensky. V roce 1908  Rakousko - Uhersko anektovalo Bosnu a dělí se na Předlitavsko a Zalitavsko. Bosna však nepatří ani tam ani tam , ale přímo pod Vídeň. Roku 1912 rakouský parlament vydává zákon, aby byl islám hanafítského ritu uznán na stejné úrovni, jako ostatní, hlavně katolické náboženství. O čtyři roky později tentýž zákon je přijat v Uhersku. Se vznikem Československa byla však legislativa u nás trochu jiná.

 

Západní a Severní Evropa

V 50.letech 20.stol. válkou zničená Evropa potřebuje nové pracovní síly. Pád železné opony znemožnil přísun pracovníků z Polska a  Slovenska  à import z kolonií.

- Francie – Alžírsko, Senegal, Mali, Tunis

- Velká Británie – Indie, Pákistán, Bangladéš

- Německo – Turecko (nebyla kolonie – vždy dobré vztahy)

- Rakousko – rovněž Turci

- Dánsko à Belgie – zde střety s Maročany (mešita je Turecká x  Marocká)

- ČR – Praha  - velká mešita – arabsko-česká

                       - modlitebna –arabsko-česká

                       - modlitebna – turecká

Ve všech univerzitních městech najdeme  arabsko-české modlitebny. EU nemá zatím jednotnou legislativu. Je tu snaha blokovat přistěhovalectví za ekonomickým účelem. Pokud je muslim někde usazen je  povinen dodržovat zákonní řád. Jediná výjimka je Thrákie v západním Řecku smlouva v Lousane – muslimové mají právo si zvolit, zda budou spravování podle  svých zákonů nebo řeckých zákonů. Ve  Velké Británii muslimové požádali, aby vznikl zvláštní parlament upravující věci pro muslimy, nebylo však organizováno.

 

Česká Republika

 

Už ve středověku se islámské vlivy  objevují v české vzdělanosti ( medicína, filosofie). I Jan Hus citoval Avicenu, po něm  Tomáš Akvinský. Ve Strahovské knihovně najdeme sál filosofů, což je doklad islámského vlivu.

Naši muslimové trochu přehání o počtech a o příchodu na naše území. Naši předkové ve vojenských konfrontacích s osmanskou říší se ocitli i kolem Nových Zámků, které byly několik desetiletí pod osmanskou politikou. Minaret v Lednici nemůžeme považovat za původní, je to spíše ozdoba než cokoliv jiného.

Turci dvakrát obléhali Vídeň roku 1529 a 1683 à 12.září byli  definitivně poraženi za pomoci počasí  a  Poláků, ale zúčastnilo se i mnoho Čechů v obraně u Vídně. Turci pak byli poraženi rakousko - uherskou armádou. Mění se mentalita o Turcích, je to směšný prvek v naší společnosti - znázornění v loutkovém divadle- Turek a kašpárek - hloupé postavičky.

Roku 1912 císař podepsal zákon, že Islám hanafitského směru má mít stejné postavení jako ostatní náboženství.Tento zákon se ujal ve třech zemích – Rakousko, Belgie a Španělsko.

 

Vývoj u nás

Za první republiky nebyly vzneseny žádné nároky z hlediska Islámu. Až r.1934 z rozmanitých koutů světa muslimové založili muslimský svaz. Museli požádat o schválení, ale nedostali ani přijetí ani odmítnutí. Novinář Abdaláh Brikcius, český konvertita k islámu, se snaží dojít uznání. Zakládá časopis HLAS, jenž  je vydáván i dnes. Až protektorát uznal nárok muslimů. Psali články proti Anglii a Židům i proti komunistům. Po 2. světové válce byla zrušena všechna ustanovení protektorátu a A. Brikcius byl odsouzen za kolaboraci. Po r. 1968 se scházeli muslimové po bytech, kde provádějí pokus založit muslimskou organizaci. 21.srpna 1968  všechno skončilo, doba normalizace. Bytové semináře probíhají podobně, jako u křesťanů a vydává se samizdatová literatura. Překlad Koránu byl vydán jako kulturní literatura, a ne  jako náboženská literatura.

Muslimská komunita je u nás tvořena většinou studenty vysokých škol na rozdíl od Francie, která má muslimskou komunitu z dělnického lidu. Od 90.let také muslimští mladíci bez vzdělání à dealeři, prodavači drog atd.(Alžířané, Libyjci). Počet muslimů v ČR je asi 15 – 20 tisíc, ale praktikujících  je jich jen zlomek  cca. 1000. V Praze je jich několik set, cca. 600 – 700. Čeští konvertité  jsou převážně ženy, které si vzaly muslima cca. 300 – 400.

 

 

 

 

 

                                                                                 

Zobrazeno 14115×

Komentáře

Calid

Zajímavé, ale co z toho vyplývá??

cejsk

nebylo úmyslem, aby z tohoto článku něco vyplývalo. Možná jedno, že dialog s muslimským světem se týká i nás, protože i v ČR muslimové žijí, i když v malém počtu.

xenofon

Martine, je to pravděpodobně z velké části strojový překlad, protože jinak píšeš celkem slušně, toto mi však připomíná texty vietnamských studentek.

Calid

Nedávno dávali v Objektivu na ČT pořad o Tatarech žijících ve východním Polsku. Údajně jsou to potomci tatarských žoldnéřů, kteří na straně Polska bojovali proti řádu Německých rytířů. Po skončení služby dostali místo peněz půdu a právo se oženit s Polkami, když přijmou jejich příjmení. A svobodně vyznávat své náboženství, tedy Islám.

cejsk

Nevím, jak píší vietnamské studentky, ale toto je do holých vět převedená jedna přednáška... Spíš šlo o podělení se o ty informace, než o literární dílo:)

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková