Otázky Evangeliu

10. 2. 2008 23:02
Rubrika: Life in God | Štítky: evangelium , nedele , otazky

Evangelium - 1. neděle postní 

4,1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
4,2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
4,3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
4,4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
4,5 Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
4,6 a řekne mu: Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"
4,7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"
4,8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
4,9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
4,10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"
4,11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Otázky nad kterými stojí chvilku se zastavit a přemýšlet:

Pokušitel nepochyboval o moci Ježíše, že skutečně může z kamene učinit chléb. Šlo mu o to, aby udělal důkaz této své moci. I my chceme důkazy, triumfalismus, je a nebo není nám cizí? Představa, že celý svět bude křesťanský, ale tak jak já sám si představuji, tak jak já si myslím, že jedině bude správně křesťanský, jak já si představuji - není to někdy pokušení? Udělat důkaz, chtít ho po Tom, který nepřišel aby dokazoval, ale zvěstoval Boží království?

Není spolehnutí se na Hospodina právě úplně něco jiného než říct, já to nechám na Bohu, vždyť je tady - není to právě o tom žít lidský život naplno se vším, co k němu patří? Žít a věřit tam, kde jsem Bohu, věřit jeho plánu se mnou, věřit jeho vůli a neříkat při tom lehkovážně a alibisticky: Já to nechám na Pánu Bohu - není právě takovýhle postoj pokoušením Boha?

Svět je pod mocí zlého…slýcháváme často a hlavně od křesťanů. Ale Pánem světa je přeci Bůh - On stvořil svět a On do něj sám přišel. Není svět naopak výzvou k nacházení Boha?

Zobrazeno 1397×

Komentáře

Danyrka

Ano, svět je sám o sobě výzvou k hledání a nacházení Boha. To jsi psal Ty tu reflexi k Matouši 4. kapitole?

cejsk

Ano, psal jsem to já po nedělní mši, kdy se četlo toto evangelium...

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková