Sexuální výzva teologii

15. 9. 2010 11:57
Úkol, který dnes stojí před teologickou reflexí lidské sexuality, je začít používat vyjadřování, jenž sexualitu bude představovat jako základní místo pro setkání s Bohem. Při řeči o lidské pohlavnosti a její důležitosti v křesťanském duchovním životě musí být prvním slovem biblické učení vycházející z knihy Genesis o stvoření muže a ženy. O sexualitě se nejprve musí pojednat jako o lidské přirozenosti; o něčem, co je neoddělitelné od života každého člověka. Je třeba vyvarovat se přístupu, který by chtěl interpretovat sexualitu jedině jako záležitost morálky, kde platí jistá pravidla, omezení, zákazy.

Morálně-etický rozměr nejde samozřejmě odsunout, nebo dokonce vypustit. To by byl stejný omyl jako kdybychom pominuli duchovní rozměr lidské pohlavnosti. Důležitým zjištěním se však zdá, že při mluvení o sexualitě, a zvláště při formaci mladých lidí, by se ke slovu pravděpodobně měla nejprve dostat spirituální teologie a až následně morálka.

Lidská sexualita, skutečnost existence jako muž, či žena, ovlivňuje život po celý čas jeho trvání. Není pravdou, že by reflexe sexuality a jakási základní sexuální výchova, byla potřebná jedině v období dospívání. Tato pak bývá často redukována na jisté základní poučky a pravidla předávaná způsobem „smíš, nesmíš“, která je nutné dodržovat. Již výše jsme zmiňovali, že Olivier Clément tento styl (de)formování lidské sexuality považuje nejen za nesprávný, ale za přímo zločinný.[1] Sexualita je oblast, která ovlivňuje celý lidský život. Intenzita a způsob se s věkem mění. Přesto, nebo možná právě proto, nikdy nesmíme vynechat otázku sexuality s pocitem, že se nás už/ještě netýká. Naučit se novému způsobu vyjadřování, novému jazyku při mluvení o sexualitě a její důležitosti v prožívání křesťanské víry, je výzvou pro současnou teologii a stejně tak i pro pastorační úsilí církve.[1] Srov. O. Clément, s. 93.

Zobrazeno 2027×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková