Umění a křesťanství

15. 9. 2010 11:57
Mnoho lidí si dnes klade otázku, proč katolická teologická fakulta poskytuje a tolik podporuje možnost studia dějin křesťanského umění. Odpověď se zdá být možná jasná: Církev a umění vždy byly ve vzájemném vztahu. Pozorujeme-li pak dějiny, můžeme tento vztah mapovat a sledovat, jak se  křesťanská víra vyvíjela a projevovala i po této stránce. Základem je tedy učinit deskripci, popis. Podobně, jako se to děje například v dějinách spiritualit nebo ve vývoji liturgie.

Tato odpověď je jistě přijatelná, zdá se však poněkud plochá a jednoduchá. Na to pouze znalost získat, stačí strávit dostatek času v knihovně s vědeckou literaturou. Vysokoškolské studium má snad ještě vyšší cíl, než dokázat odrecitovat naučenou látku. Studium jakéhokoliv oboru na odborné úrovni by mělo vést především k jeho aplikaci v reálném životě.

Dějiny křesťanského umění, dějiny umění vůbec, jsou mnohem víc než ilustrací jednotlivých epoch lidských dějin. Umělecké dílo je vyjádření myšlení, času, konkrétního a specifického chápání příběhu člověka a také sebereflexí vztahu k Bohu. Umění a zvlášť to křesťanské není něco ukončené, stále se děje a znovu a znovu se pokouší vyjádřit, interpretovat lidský život. Jeho problémy, otázky, touhy, volání.

Dějiny křesťanského umění by měli být v kontaktu i se současným světem. Nárok, který by měl být kladem na historiky umění, míří výš, než jen k popsaní daného stylu a jeho základních prvků. Od historiků křesťanského umění je na místě očekávat, jejich vizi, formulaci církevního, křesťanského umění pro dnešek. Umění, které není jen ilustrací a výzdobou, ale které je součástí posvátného života věřícího člověka.

Jaké má být toto nové umění? Kam až může zajít? Odpovědi si slibuji právě od studentů dějin umění na KTF, kteří se denně setkávají se studenty teologie a právě z tohoto vzájemného dialogu může vyrůst "nová" životná forma, nová vize a program křesťanského umění s hlubokou výpovědní hodnotou pro každého člověka.

Prvním krokem na této cestě je vzájemný respekt studentů obou oborů na teologické fakultě a uznání práce toho druhého, jako něčeho důležitého. Umění v křesťanském prostředí dnes již neplní úkol ilustrovat víru, podobně jako teologie se neomezuje na opakování naučených frází z potridentských manuálů. Umění je interpretací, projevem víry. Umělecké dílo je odrazem Božího obrazu uvnitř člověka. Zabývat se dějinami umění, znamená nahlížet do životů našich předků a jejich vztahu k Nezobrazitelnému a rovněž to je hledání jaké místo a vůbec jaké umění má v křesťanském životě dnes význam.
Zobrazeno 2277×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková